ابزارهای معاملات نوین

image

الگوریتم های معاملاتی کلان

الگوریتم های سیگنال دهی

الگوریتم های مانیتورینگ

الگوریتم های کم بسامد

الگوریتم های پربسامد

الگوریتم بازارگردانی خودکار

الگوریتم سبدگردانی کارا

الگوریتم آربیتراژ

استراتژی تستر

هوش معاملاتی

ماشین لرنینگ

image